Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік
    
Новини
В Україні зникне старша школа: які будуть зміни
Чт, 25 Лют 2021 10:29:41
МОН визначило допустиму кількість уроків для учнів 5-9 класів
Пн, 22 Лют 2021 10:02:40
13 освітніх онлайн-платформ з безкоштовними курсами англійською та українською
Чт, 18 Лют 2021 09:23:42
Створення тестів для онлайн-навчання: огляд платформ
Вт, 16 Лют 2021 10:25:38
Камери автофіксації порушень ПДР отримали нову функцію
Вт, 16 Лют 2021 10:21:43

Положення про конкурсні випробування

Дата: 11 червня 2019 о 11:01
159 переглядів

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом дітей (учнів, вихованців) до Комунального закладу «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до КЗ ««Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освііти і науки України від 16.04.2018 № 367  та на підставі Статуту Комунального закладу «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» (далі –мистецька  школа).

1.3. Дане Положення  схвалюється  на  засіданні педагогічної ради та затверджується  директором школи.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) Черкаської області  незалежно від місця проживання. Відсоток дітей, які проживають у м. Сміла, не повинен перевищувати 30%.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Умови  конкурсного відбору оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку та розміщуються на сайті навчального закладу.  Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу вивішуються  у приміщенні школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через  засоби масової інформації, батьків учнів школи, оголошення, подані в інші навчальні заклади, соціальні мережі,  сільські ради районів області.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного відбору  проводяться лише після закінчення навчального року (липень-серпень). Відбір має бути організований таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у мистецькій школі створюється комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор школи.

2.5. Конкурсні випробування включають  співбесіду з психологом та творче завдання мистецького змісту (малюнок, ліплення, вироби з паперу, розпис, плетіння з соломи, вишивка тощо).

 2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, яка подається на ім'я директора школи, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Батьки дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подають копію свідоцтва про народження та медичну картку дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх  творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання.

2.9. Якщо в один і той же клас мають бажання вступити два учні однакового рівня розвитку творчих здібностей, успіхів у навчанні, перевага надається дитині пільгової категорії: дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, дитині з інвалідністю, дитині, яка постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, дитині учасника ООС.

  1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої мистецької школи, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Для конкурсних випробувань створюється комісія, до складу якої входять заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог, вчитель дисциплін художньо-естетичного циклу, керівник гуртка деокративно-прикладного мистецтва навчального закладу.

3.3. Конкурсні випробування (співбесіда та творче завдання) для учнів 5 -10  класів   не повинні тривати більше, ніж 1,5 години. Для учнів 2- 4 класів – не більше 1 години.

3.4. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів засідання конкурсної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад, творчих конкурсів,  призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад художньо – естетичного спрямування поточного року звільняються від конкурсного випробування. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.6. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

  1. ПОРЯДОК  ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до мистецької школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії.

4.2. Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі таких документів:

· заява батьків або осіб, які їх замінюють;

· копія свідоцтва про народження дитини;

· особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

· копія форми 063/о про профілактичні щеплення;

· довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

· довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) у мистецькій школі можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до мистецької школи на загальних підставах та  за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти і науки облдержадміністрації, при якому створюється апеляційна комісія, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до мистецької школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

  1. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор мистецької школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення про конкурсний відбір  учнів до КЗ «Смілянська  спеціалізована мистецька школа-інтернат  Черкаської обласної ради».

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до мистецької школи за його результатами здійснює Управління  освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

5.3. При порушенні мистецькою школою Правил про конкурсний відбір, розроблених навчальним закладом, рішенням Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.