Новини проекту
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 7 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Повні можливості електронного щоденника ви можете отримати у Розширеному пакеті послуг

Докладніше - https://e-schools.info/parents-service.


З метою профілактики поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед співробітників служби підтримки порталу «E-schools»

ми обмежуємо її роботу. Очікування відповіді наших фахівців може зайняти більше часу. Перед тим, як звертатись до співробітників

служби підтримки, будь ласка, ознайомтесь із статтями розділу «Допомога» - https://e-schools.info/help. Дякуємо за розуміння.


Положення про конкурсні випробування

Дата: 11 червня 2019 о 11:01
139 переглядів

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прийом дітей (учнів, вихованців) до Комунального закладу «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до КЗ ««Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освііти і науки України від 16.04.2018 № 367  та на підставі Статуту Комунального закладу «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» (далі –мистецька  школа).

1.3. Дане Положення  схвалюється  на  засіданні педагогічної ради та затверджується  директором школи.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) Черкаської області  незалежно від місця проживання. Відсоток дітей, які проживають у м. Сміла, не повинен перевищувати 30%.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Умови  конкурсного відбору оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку та розміщуються на сайті навчального закладу.  Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу вивішуються  у приміщенні школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через  засоби масової інформації, батьків учнів школи, оголошення, подані в інші навчальні заклади, соціальні мережі,  сільські ради районів області.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного відбору  проводяться лише після закінчення навчального року (липень-серпень). Відбір має бути організований таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 25 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у мистецькій школі створюється комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор школи.

2.5. Конкурсні випробування включають  співбесіду з психологом та творче завдання мистецького змісту (малюнок, ліплення, вироби з паперу, розпис, плетіння з соломи, вишивка тощо).

 2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, яка подається на ім'я директора школи, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Батьки дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подають копію свідоцтва про народження та медичну картку дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх  творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання.

2.9. Якщо в один і той же клас мають бажання вступити два учні однакового рівня розвитку творчих здібностей, успіхів у навчанні, перевага надається дитині пільгової категорії: дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, дитині з інвалідністю, дитині, яка постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС, дитині учасника ООС.

  1. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Прийом дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої мистецької школи, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Для конкурсних випробувань створюється комісія, до складу якої входять заступник директора з навчально-виховної роботи, практичний психолог, вчитель дисциплін художньо-естетичного циклу, керівник гуртка деокративно-прикладного мистецтва навчального закладу.

3.3. Конкурсні випробування (співбесіда та творче завдання) для учнів 5 -10  класів   не повинні тривати більше, ніж 1,5 години. Для учнів 2- 4 класів – не більше 1 години.

3.4. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів засідання конкурсної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад, творчих конкурсів,  призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад художньо – естетичного спрямування поточного року звільняються від конкурсного випробування. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.6. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

  1. ПОРЯДОК  ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до мистецької школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії.

4.2. Зарахування дітей проводиться наказом директора на підставі таких документів:

· заява батьків або осіб, які їх замінюють;

· копія свідоцтва про народження дитини;

· особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу);

· копія форми 063/о про профілактичні щеплення;

· довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

· довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї.

В окремих випадках (за місцем проживання опікунів (піклувальників), родичів тощо) у мистецькій школі можуть утримуватися діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зараховуються до мистецької школи на загальних підставах та  за рішенням органів опіки і піклування та відповідних для цієї категорії дітей документів.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти і науки облдержадміністрації, при якому створюється апеляційна комісія, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до мистецької школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

  1. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор мистецької школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення про конкурсний відбір  учнів до КЗ «Смілянська  спеціалізована мистецька школа-інтернат  Черкаської обласної ради».

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до мистецької школи за його результатами здійснює Управління  освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

5.3. При порушенні мистецькою школою Правил про конкурсний відбір, розроблених навчальним закладом, рішенням Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.